VÄLKOMMENOM OSSPRODUKTERVANLIGA FRÅGORKONTAKT
SKUMMADRASSERLUFTMADRASSERTILLBEHÖR
PreVento Soft 2PreVento Castor 303PreVento Lupus 13-305SPreVento Lupus 13-353PreVento Lupus 19-387
PreVento Ultra 311PreVento Ultra 387
Våra luftmadrasser
PreVento-serien med växeltrycksmadrasser täcker alla sårstadier och riskgrupper. Det växelvisa trycket i madrasserna bidrar till att syre tillförs blodet och vävnaden, samt att slaggprodukter transporteras bort. Madrassernas cykeltider kan i de flesta fall justeras för att maximera patientens komfort och skapa bästa möjliga förutsättning för sårläkning.

I serien ingår även PreVento Soft, som är en statisk madrass.
PARIR AB, BOX 146, SE-514 23 TRANEMO, SWEDEN | +46 (0)771 106 600 | INFO@PARIR.SE © COPYRIGHT PARIR AB 2014