VÄLKOMMENOM OSSPRODUKTERVANLIGA FRÅGORKONTAKT
HISTORIKVÅR AFFÄRSIDÉKVALITET & MILJÖ
Historik
Företaget har sedan starten 1984 arbetat inom hälso- och sjukvårdssektorn och hette ursprungligen Parir Trading AB. Den huvudsakliga inriktningen var produktion inom nämnda sektor, med egna fabriker i Bålsta och Avesta.

Bland de mest välkända produkter som tillverkades kan nämnas behandlingsbänken Sesam och Gåstolen Eva samt olika tippbrädor och förlossningsbord. Förutom försäljning i Sverige, bedrev företaget också export till bland annat Asien och Tyskland.

Företaget har idag ett komplett program av madrasser och tillbehör av mycket hög kvalitet, från standardmadrasser till avancerade växeltrycksmadrasser.

Vår långa tid som betrodd leverantör till svenska och utländska aktörer inom vård och omsorg, har gett oss stor kunskap om våra kunders olika önskemål och skiftande behov. Vi har lärt oss att vara lyhörda och lyssna på kunder och andra intressenter.
Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra befintliga produkter och ta fram nya, som givetvis också ska leva upp till våra höga krav. Synpunkter och idéer från intressenter är därför såväl uppskattade som värdefulla för oss.

Vi är en mycket flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och viljan är stor. Tack vare direktköp från fabrik kan vi hålla väldigt konkurrenskraftiga priser utan att behöva ge avkall på kvalitet eller funktion. Vårt nära samarbete med våra tillverkare gör också att vi har stora möjligheter att specialanpassa våra produkter och lägga till funktioner som skapar mervärde för brukaren.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer, vilka bland annat innebär att de skall vara ISO/EN certifierade enligt gällande normer och uppfylla ställda svenska krav.
PARIR AB, BOX 146, SE-514 23 TRANEMO, SWEDEN | +46 (0)771 106 600 | INFO@PARIR.SE © COPYRIGHT PARIR AB 2014