VÄLKOMMENOM OSSPRODUKTERVANLIGA FRÅGORKONTAKT
HISTORIKVÅR AFFÄRSIDÉKVALITET & MILJÖ
Kvalitet & Miljö
Parir AB är sedan juni 2014 en del av Care of Sweden AB och arbetar efter deras kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001, 13485 och 14001. Mer information hittar du på Care of Swedens hemsida.
PARIR AB, BOX 146, SE-514 23 TRANEMO, SWEDEN | +46 (0)771 106 600 | INFO@PARIR.SE © COPYRIGHT PARIR AB 2014