VÄLKOMMENOM OSSPRODUKTERVANLIGA FRÅGORKONTAKT
HISTORIKVÅR AFFÄRSIDÉKVALITET & MILJÖ
Vår affärsidé
Parir AB ska, med största möjliga miljöhänsyn, utveckla och marknadsföra prisvärda produkter av hög kvalitet för hälso- och sjukvården. Målsättningen är att presentera nya och innovativa produkter till lägsta möjliga pris utan att ge avkall på kvalitet, funktion eller service.
PARIR AB, BOX 146, SE-514 23 TRANEMO, SWEDEN | +46 (0)771 106 600 | INFO@PARIR.SE © COPYRIGHT PARIR AB 2014