VÄLKOMMENOM OSSPRODUKTERVANLIGA FRÅGORKONTAKT
HISTORIKVÅR AFFÄRSIDÉVÅR MILJÖPOLICY
Parir AB
Parir AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvård, äldreomsorg och rehabilitering, med fokus på antidecubitusmadrasser och tillbehör.
PARIR AB, BOX 146, SE-514 23 TRANEMO, SWEDEN | +46 (0)771 106 600 | INFO@PARIR.SE © COPYRIGHT PARIR AB 2014